Гоёмсог дэлгүүр хэсч, дэлгүүрийн уут бүхий хар баасан гарагийн хямдралтай дэвсгэр.Вектор

Жудигийн зохион байгуулалтын бүдүүвч

Үйлдвэрийн зохион байгуулалтын схем

Бүтэц зохион байгуулалт